Röstbo projektet

Filizhan Ünlütürkler Yarar (höger) och Leenarani M N (vänster) är med och ror Röstbo projektet i hamn. Projektet Röstbo, ny driftsplats i Kilafors ställverkssystem, är framtaget och kopplad in på uppdrag och tillsammans med Alstom och Trafikverket. Som en del av kapacitetsförbättringarna på Ostkustbanan har bangården förlängts för hantering av långa tåg upp till 750 meter samt utbyggnad till tre järnvägsspår. Spåren klarar nu 25 ton axellast så att fler och tyngre tåg kan mötas samtidigt vilket ökar den övergripande kapaciteten för mer gods och personbunden trafik.   Projekt Röstbo är ett av många projekt som behövs för att driva utveckling vidare mot ett hållbart samhälle. Järnvägen är det mest hållbara transportmedlet och vi kan driva på ökad kapacitet och tillgänglighet med relativt enkla medel samt kompetens.  Filizhan har agerat som projektledare för Röstbo ställvärkssystemet och Leena som säkerhetskoordinator, båda på uppdrag av Alstom. Vi tackar för gott samarbete!  Hitta mer information här: https://lnkd.in/dK3mi-J Daniel Bardvall Trafikverket Alstom #Railify #sustainability #sustainablemobility #interlocking

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar