En spännande höst framför oss

Sommaren går mot sitt slut och vi har en spännande höst framför oss!

Frågan om hur man kopplar samman mobilitet med hållbarhet är på agendan inom transportsektorn. Förankrad i #EUYearofRail, kommer EU Express-avgången om mindre än en vecka att diskutera hur man kan uppmuntra att resa och leverera gods med tåg – i slutändan för att minska utsläppen från transporter.

För att lyfta perspektivet från EU och Europa, äger #UNGlobal Sustainable Transport Conference rum i oktober. Konferensen lyfter fram hur transporter kan bidra till att uppnå Agenda 2030 för hållbar utveckling och Parisavtalet, och kommer att behandla alla transportsätt samtidigt som man diskuterar de aktuella vetenskapliga och tekniska framstegen – viktiga perspektiv att tänka på under UNFCCC #COP26.

Och sist, den svenska #Järnvägsdagen markerar höstens final med intressanta evenemang och diskussionsforum. Vi på Railify, som en av medarrangörerna, ser fram emot att utforska hur transportsektorn i allmänhet, och järnvägssektorn i synnerhet, kan förbättras och stödjas för att hålla ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Hållbarhet #Transport #Järnväg #Railify

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar