Railify AB

VÅR MISSION ÄR ATT STÄRKA JÄRNVÄGEN

ATT LEVERERA EFFEKTIVA LÖSNINGAR OCH TILLGODOSE KOMPETENS, ÖKAD FÖRMÅGA OCH INNOVATIONER

EXPERTOMRÅDE

UTREDNINGAR

MARKNADSFÖRING

PROJEKTLEDNING

OM OSS

Vi har mångårig erfarenhet

Vårt team har en stark bakgrund inom järnvägen både i Sverige och internationellt. Vi har en djup förståelse som ger oss möjligheten att kunna analysera kundens specifika utmaningar genom hela värdekedjan. Vi erbjuder att leverera coachning, ledarskap och resurser inom dom flesta funktioner och processer som är kritiska för järnvägen och vi lovar flytta kunden framåt på ett strukturerat och effektivt sätt.

Kompetens: basen att bygga på
Förmåga: genom bl.a kompetensväxling öka branschens kapacitet och förmåga
Innovation: tänka nytt, lär av andra och utnyttja den moderna teknologin såsom digitaliseringen

VI ERBJUDER

Vi erbjuder utveckling, ledning, resurser och leverans av effektiva lösningar till kunders behov, möjligheter eller utmaningar. Vi vill även höja järnvägskompetensen, öka förmågan och implementera nya innovationer för att säkerställa det växande behovet av järnvägskunskap.

1

2

3

För att lyckas med detta måste vi förstå Samhällsstrukturen och dess förändringar, våra Kunders, Järnvägsindustrins, Operatörernas och Infrastrukturägarnas fundamentala behov samt de externa krav som ställs på dessa från myndigheter och andra statliga organ.

Globala förändringar som den pågående urbaniseringen med medförande trängsel och miljöpåverkan utgör ett kritiskt element för samhället och är en stor utmaning för Järnvägsindustrin att lösa

Vår breda kompetens och erfarenheter inom dessa områden tillsammans med vår metod - "Railify Delivery and Learning Wheel" - blir vårt sätt att hjälpa våra kunder att leverera effektiva lösningar och tillgodose kompetens, öka förmågan och innovationerna inom järnvägsindustrin.

Leveransmodell

Slide1
Slide2