Järnvägsdagen

Nu släpps biljetterna till Järnvägsdagen 2021! Ni träffar oss och alla andra branschkollegor i Stockholm den 24 november. Dagen har följande tema: Det är dags att sluta utreda. Det är hög tid att sätta planerna i verket. Att använda den nya tekniken och dra nytta av digitaliseringen. Det är nu klimattåget går. 2030 är bara […]

En spännande höst framför oss

Sommaren går mot sitt slut och vi har en spännande höst framför oss! Frågan om hur man kopplar samman mobilitet med hållbarhet är på agendan inom transportsektorn. Förankrad i #EUYearofRail, kommer EU Express-avgången om mindre än en vecka att diskutera hur man kan uppmuntra att resa och leverera gods med tåg – i slutändan för […]

Fit for 55

Hur kommer Fit for 55 att påverka dig? Regleringspaketet #Fitfor55, som presenterades av EU-kommissionen i går, kommer att anpassa ramverk, direktiv och lagstiftning till nya utsläppsminskningsmål och ökade klimatmål inom EU. Många sektorer påverkas av revideringarna och ändringarna, inte desto mindre transportsektorn. Vi har därför gjort en guide över relevanta initiativ och förändringar av gällande […]

Hållbarhetsdata – bryggan mellan din organisation och försörjningskedjans avkarbonisering

Att förstå hållbarhetsdata kan vara bryggan mellan din organisation och försörjningskedjans avkarbonisering. Om du letar efter något att läsa i helgen rekommenderar vi Peter Spillers artikel ”Making supply-chain decarbonization happen” för McKinsey & Company, som diskuterar vägspärrarna mellan affärsverksamhet och åtgärder mot klimatförändringar. Ta de första stegen mot nettonoll efterfrågan genom att fastställa databaslinjer genom […]

Vi växer!

Vi växer! Vi är glada över att se våra kunders ökade fokus på deras hållbarhetsfärdplan, och vi är därför glada över att dela att Barbro Rosenberg går med i vårt segment för hållbarhet. Barbro har nyligen avlagt en femårig civilingenjörsexamen från #KTH relaterad till energi- och miljöfrågor, samt LCA:er och modellering, och kommer därmed att […]

Röstbo projektet

Filizhan Ünlütürkler Yarar (höger) och Leenarani M N (vänster) är med och ror Röstbo projektet i hamn. Projektet Röstbo, ny driftsplats i Kilafors ställverkssystem, är framtaget och kopplad in på uppdrag och tillsammans med Alstom och Trafikverket. Som en del av kapacitetsförbättringarna på Ostkustbanan har bangården förlängts för hantering av långa tåg upp till 750 meter samt utbyggnad till tre järnvägsspår. Spåren klarar nu 25 ton axellast så att fler och tyngre tåg kan mötas samtidigt vilket ökar den övergripande kapaciteten för mer gods och […]

Nästan ett halvår har gått på #EUYearofRail

Nästan ett halvår har gått på #EUYearofRail. År 2021 fokuserar vi på de många fördelarna med järnvägen och dess mångfald, tillgänglighet och hållbarhet. Railify #hållbarmobilitet #hållbarhet

Medarrangör till Järnvägsdagen 2021

Railify är stolta över att få vara medarrangör till: Järnvägsdagen 2021 Det är dags att sluta utreda. Det är hög tid att sätta planerna i verket. Att använda den nya tekniken och dra nytta av digitaliseringen. Det är nu klimattåget går. 2030 är bara nio år bort – vad väntar vi på? Det finns massor att […]

SCIP-databasrapporteringsskyldigheten

SCIP-databasrapporteringsskyldigheten har lagt ytterligare påfrestningar på hanteringen av materialdata i försörjningskedjan. Ett systematiskt tillvägagångssätt behövs för att säkerställa att informationen görs tillgänglig och hålls uppdaterad.Har du problem med att hantera dina data relaterade till SCIP-databasinlämningar? Låt oss diskutera och se hur du kan lätta bördan och bli mer effektiv i ditt materialefterlevnadsarbete. Railify #supplychain #compliance […]

Emma ansluter till oss

Ja! Emma ansluter till oss i vårt hållbarhetssegment och kommer att hjälpa oss och våra kunder att göra den stora skillnaden när det gäller produkters hållbarhet och EcoDesign!Emma kommer till Railify med en Master in Sustainable Technology från #KTH och har redan erfarenhet av LCA, strategisk miljöledning och den nya europeiska miljölagstiftningen som rullas ut. […]