Expertområden

Läs om våra expertområden nedan.

Produkthållbarhet

Hållbarhetsarbete är inte längre relevant enbart för att uppnå lagefterlevnad – det är värdedrivet.

Rullande materiel

Upphandlings- och leveransprojekt för rullande materiel med tillhörande utrustning och tjänster är en komplicerad process som måste planeras, genomföras och styras i enlighet med regler och föreskrifter

QHSE

För att minimera riskerna för de anställdas välbefinnande måste företag följa och uppmuntra sitt engagemang inom kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö (eng. QHSE).

Kommersiell ledning

Järnvägsprojekt är komplicerade och långvariga ansträngningar som kräver kritisk teknisk och kommersiell projektledning som utförs på ett strukturerat och professionellt sätt. 

Strategi

Att definiera och implementera strategier som tillför värde till er organisation och leder er verksamhet mot sina mål kräver ofta en balans av påverkan – internt inom er organisation, såväl som externt i förhållande till intressenter och partners.

Signalsystem

Signalsystemet säkerställer maximal kapacitet för järnvägen samt garderar för säker drift av det övergripande systemet.

teamet

Vill du komma i kontakt med oss?

Vill du att vi ringer upp dig? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig snarast möjligast. Du kan även ringa oss på +46 70 598 50 69 eller maila info@railify.se