Kompetenshjulet

Railify är engagerad i vårt ansvar i kompetenshjulet. Järnvägen är det i särklass mest hållbara sättet att transportera människor och gods. Men på många sätt är branschen långsam på grund av att de installerade systemen (t.ex. signalering) är flera generationer gamla och djupt integrerade vilket gör dem dyra och långsamma att uppgradera.

Kompetens är nyckeln.

Vi behöver både befintlig kompetens och erfarenhet från den gamla installerade basen – byggstenar t.ex. reläteknik, elektroniska förreglingar och helt moderna digitala system. Vi behöver även den senaste kompetensen och tekniken för automation, sensorteknik och AI för ett helt integrerat och optimerat järnvägssystem med den resande kunden eller godset i centrum.

Vi måste överbrygga de två världarna genom att utbyta kompetens och erfarenheter mellan människor i det vi kallar kompetenshjulet. Att involvera och mata järnvägserfarenhet till unga ingenjörer och lära sig ny innovativ teknik.

Låt oss sätta oss i ratten!

automation #ai #digital #sustainablemobility #railify

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar