Mervärde för att ta itu med produktens hållbarhet

Mervärde för att ta itu med produktens hållbarhet

Kvantifiering av en produkts koldioxidavtryck är ett viktigt krav när det gäller upphandling, särskilt inom den offentliga sektorn. Många järnvägssystemoperatörer kräver också en utvärdering av deras produkters miljöprestanda med hjälp av resultat från livscykelanalyser som grund för miljöproduktdeklarationer. Det är bara några av de krav som företag ställs inför inom området produkthållbarhet.

Det första steget för att möta dessa krav är att få djup kunskap om produkten – vilka material den är gjord av, hur den tillverkades, hur den används, hur den kasseras vid slutet av sin livslängd. Ju mer komplex produkten är desto viktigare är det att inte bara känna till företagets egen affärsverksamhet utan även leverantörskedjans.

Som ett mervärde ger all denna kunskap grunden för det livscykelperspektiv som gör att företag kan fatta rätt beslut om att förbättra den totala miljöpåverkan av sina produkter.

Tror du att de kraven är relevanta för ditt företag också? Vi hör gärna av dig och diskuterar hur du kan möta dem.

carbonfootprint #livscykelbedömning #hållbarhet #supplychain #Railify

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar